مقیاس 1:24

ماکت فلزی 1:24 مرسدس بنز 220 ویلی

قیمت اصلی 2,700,000تومان بود.قیمت فعلی 1,980,000تومان است.

ماکت فلزی 1:24 مرسدس بنز SL 300 ویلی

قیمت اصلی 2,500,000تومان بود.قیمت فعلی 1,980,000تومان است.

ماکت فلزی 1:24 مرسدس بنز 220 ویلی

قیمت اصلی 2,700,000تومان بود.قیمت فعلی 1,980,000تومان است.

ماکت فلزی 1:24 مرسدس بنز کوپه 230SL

قیمت اصلی 2,900,000تومان بود.قیمت فعلی 1,980,000تومان است.

ماکت فلزی بی ام و 2002ti

قیمت اصلی 2,900,000تومان بود.قیمت فعلی 1,790,000تومان است.