قیمت این محصول 598,000 تومان بوده ، اما به دلیل وجود یک خط بر روی شیشه قیمت آن کاهش یافته است

هیچ محصولی یافت نشد.